Valgprogram - kommunalvalget 2009

 

Sammen passer vi på fremtidens Brøndby med en politik byggende på:

    -e
t skolevæsen der er blandt landets bedste, som udvikler elevernes forskellighed gennem et højt fagligt niveau hos lærerne, og  den bedste udnyttelse af de økonomiske midler,

    -en sundhedspolitik der ikke kun ser på den fysiske sundhed, men også den åndelige sundhed gennem kultur- og fritidslivet,

    -en ældrepleje byggende på længst muligt i eget hjem, og hvor brugerne inddrages i udarbejdelsen af bedre arbejdsgang og rutiner,

    -en miljøpolitik hvor vi passer på Brøndbys grønne og rekreative områder. Vi skal værne om og være Vestegnens grønne fristed,

    -en bolig- og erhvervspolitik hvor vi tiltrækker ressourcestærke borgere og miljøbeviste virksomheder,

    -en forebyggende indsats overfor udsatte familier med hovedvægten på familien som det bærende fundament,

    -en medarbejderpolitik som gør Brøndby kommune til en attraktiv arbejdsplads for sine medarbejdere