Træk fra Københavns historie:
OBS! Dette er en foreløbig ikke færdig  redigeret tekst!
Allerede da Biskop Absalon, i 1167 grundlage sin, sikkert ringformede borg, havde der været et anløbssted og en havn, men den var svær at forsvare, derfor opførte han sin borg på en af de mange holme, så det var muligt at forsvare byen mod sine fjender.

Jeg vil i hovedtræk beskæftige med med de senere perioder, men kan dog fastslå, at de første par hundrede år, var præget af stridighederne, med magterne omkring Østersøen.
Borgen og derved selve byen blev flere gange indtaget, plyndret og brændt af.

Man må ikke glemme, at helt op midt i 1800 tallet, lå byen indeklemt bag sine volde, den blev dog udvidet adskillige gange, voldene blev flyttet, de mange sumpe blev opfyldt, men befolkningen bare voksede og voksede.