Mine politiske hovedpunkter:          

           Jeg står inde for det konservative valgprogram i Brøndby

Derudover, mener jeg:

           -at integrationen og uddannelsen skal styrkes ved hjælp af sprogscreening af alle i børnehavealderen

           -at den kommende byplanlægning skal tilsikre, en sammenhængende kommune

           -at kommunen tilføres flere ejerboliger

 

Uddybning af mine synspunkter:

Sprogscreening, af alle børn i børnehavealderen, vil give mulighed for, at sætte ind med sprogstimulering, således, at dyr specialundervisning og mange sociale problemer i skolen undgås. Det er min opfattelse at hvis man i tide griber ind og hjælper de sprogligt svage børn, det være sig med dansk som med fremmed baggrund, vil kommunen for en beskeden ekstra udgift forbedre disse børns livskvalitet og samtidig forbedre deres muligheder for at få en skolegang på et højere niveau, til gavn for den enkelte og til gavn for hele samfundet.

 

Brøndby kommune har hidtil været præget af den oprindelige sammensætning af 3 landsbyområder, nemlig Brøndbyøster, Brøndbyvester og Brøndby Strand. Brøndbyøster og Brøndbyvester er allerede helt vokset sammen, og med Rådhuset i midten er det faktisk én by, mens stranden ligger lidt for sig selv, derfor bør fremtidig udvikling ligge i midten af kommuner, med center i området omkring Rådhuset og Brøndby Stadion. Det vil bevirke at kommunen kommer til at fremstå mere organisk.

 

Brøndby kommunes bolig masse er præget af mange sociale boliger og få ejer og andelsboliger, det forhold bør der rettes op på, dels ved, at alt fremtidigt byggeri skal være ejer eller andelsboliger, men man kunne også forsøge, at omdanne enkelte sociale boliger til andels eller ejerboliger, således at de nuværende beboere kunne overtage dem på fornuftige vilkår. Et andet alvorligt problem for kommunen og dens borgere er, at mange boliger har hjemfaldspligt til Københavns Kommune. Dette er ikke alene er uhensigtsmæssigt, men også uacceptabelt, da det så er københavnske kommunalpolitikere der bestemmer en del af boligpolitikken i Brøndby kommune, her må staten hjælpe med, for at løse problemet.

 

Min baggrund:

På valgdagen er jeg 60 år og har boet i Brøndby Kommune i 4 år, jeg har i over 40 år været medlem af Det Konservative Folkeparti og har bestridt en række organisatoriske tillidsposter, lige fra medlemskab af lokale bestyrelser til kredsformandsposter, og medlemskab af partiets hovedbestyrelse.

 

Jeg er uddannet som kontormaskinemekaniker og har i mange år serviceret kopimaskiner, printere og andre typer kontorudstyr. Jeg er stadig aktiv på arbejdsmarkedet og har ingen intentioner om, at forlade dette.

 

Jeg er gift med Hanne Melsted og har 2 voksne døtre fra mit tidligere ægteskab, disse har beriget mig med i alt 3 dejlige børnebørn.

 

Mine fritidsinteresser er udover politik, malerkunst, teater og historie.