Her er lidt om, hvordan mit liv er gået hidtil!

Først lidt generelt om mig selv, jeg blev født på Olga Limschous
fødeklinik ved Nørrebros runddel, den 18. december 1948, jeg er som så mange på den tid født "meget" for tidligt, mine for-ældre Lilli Elisabeth Ahlgren, og Valdemar Møller blev først gift den 6. juni 1948, jeg blev senere døbt i Ballerup Kirke, de mange navne Jens Oskar René Ahlgren Møller, (bindestregen fik jeg først tilføjet meget senere, som 25 årig) stammer fra den gamle skik, jeg fik mine bedsteforældres navne Jens efter min farfar og Oskar efter min morfar, der i øvrigt var indvandret fra Sverige.
Mine forældre boede på det tidspunkt på et lejet værelse i Gammel Skovlunde, hvorfra vi snart flyttede til Frederiks-sundsvej i Skovlunde, i en lille 1. værelses lejlighed lige bag den bager som stadig ligger på stedet.
I 1955 flyttede vi så til Lille Værløse, nærmere betegnet Nørrevang 56 (i dag Nørrevænget). Huset vi købte og flyttede ind i, var et lidt mærkelig selvbygget sommerhus, som mine forældre efterhånden fik gjort beboeligt, ja så beboeligt, at vi faktisk boede i det lige til starten af tresserne, hvor det nye hus, også selvbyggeri, stod færdigt. Selve det område, hvor vi flyttede ind, var egentlig et sommerhus område og det var som sådan ikke helt i overensstemmelse med reglerne at bo der hele året, men Værløse Kommune så, som så mange kommuner på den tid i gennem fingre med det, det der i dag er et udbygget sølvbryllups kvarter, var dengang kun helårs beboet af 7-8 familier. 
Som lille, gik jeg hjemme og hev i min mors skørter, men i august 1956 melder alvoren sig - jeg begynder i 1. klasse, ikke i Lille Værløse Skole, men i den gamle skole, som lå der, hvor bymidten i dag ligger, ja der lå jo hele den gamle charmerende landsby. Skolen begyndte, og hver dag gik det på små ben fra Nørrevang til skolen, vores eneste lærer i 1. klasse var fru Torpe, Jeg står lidt gemt på mit første Klassebillede, men jeg var dog med. 
Det er lidt begrænset, hvor meget jeg husker fra mine første skoleår, men om klasseværelset kan jeg dog fortælle, der var en stor kakkelovn, ved den ene væg, vi sad ved gammeldags polte, med plads til blækhus og med en fast bænk. Vi brugte, dog ikke meget, små tavler og kridt, men havde dog også kladdehæfter og blyanter, men selv om der var plads til blækhus i pulten lærte vi først senere at skrive med pen og blæk.                           Fortsættelse følger!!